BIBELÄVENTYR

En röd tråd genom Bibeln
Skulle du vilja lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Ge eleverna en bild utav de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad Tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta. Och dessutom - de har kul under tiden. 


Vi berättar... 
I berättandets form upplever vi de flesta av Bibelns kända berättelser och personer. Del ett handlar om Gamla testamentet, t.ex. skapelsen, Noa, Sara och Abraham, Mose, Rut och kung David. Del två, Nya testamentet, handlar om Jesus, liknelserna och undren, Paulus spännande liv, de kristna högtiderna mm.


...på ett engagerande sätt!
Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar. Bland annat så rappar vi tio Guds bud och den gyllene regeln. En möjlighet att lära sig och förstå de bud som ligger som grund för en stor del utav vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar.


Hela Bibeln på 2x4 timmar
Bibeläventyret är uppdelat i två delar. Gamla och Nya Testamentet. Varje del kan delas upp olika beroende på hur läraren önskar. Helst på två förmiddagar med några dagar mellan, med två lektioner varje förmiddag. Vår målgrupp är årskurs 4 och 5, men årskurs 6 går också.
Vandringen genom Gamla Testamentet är en förutsättning för Nya Testamentets Bibeläventyr.


Varje elev får ett häfte
Häftet används under dagen och kan sedan också brukas för repetition och fortsatt undervisning i skolan om Bibeln.