KONTAKT

Alexander Bervebrink skolpastor

076 - 854 60 98 Kontakta angående besök i församlingen, predikning och övriga frågor om tjänsten.

Johan Eng ordförande

076 - 764 03 49 För frågor angående verksamheten, kontakta vår ordförande.

Anders Svensson kassör

För ekonomiska ärenden, eller frågor, kontakta vår kassör.